Javna nabava

NATJEČAJI

 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – SREDSTVA ZA OSOBNU HIGIJENU


Poziv za dostavu ponuda za osobnu higijenu

Dokument sadrži:
1. Poziv na dostavu ponuda
2. Prilog I – Ponudbeni list
3. Prilog II – Troškovnik

Datum objave: 30.10.2018.g.

Zapisnici i odluka o odabiru:

Zapisnici i odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Datum objave: 21.11.2018.g.

 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I PAPIRNATA KONFEKCIJA


Poziv za dostavu ponuda – sredstva za čišćenje i papirnata konfekcija

Dokument sadrži:
1. Poziv na dostavu ponuda
2. Prilog I – Ponudbeni list
3. Prilog II – Troškovnik

Napomena:  Ručnik papirnati složivi – dimenzija 22 x 18 cm

Datum objave: 25.9.2018.g.

Zapisnici i odluka o odabiru:

Zapisnici: Javno otvaranje ponuda i Pregled i ocjena ponuda

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Datum objave: 23.10.2018.g.

 


PRAVILNICI


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2018.

 


PLAN NABAVE


Plan nabave roba i usluga za 2018. godinu

OBAVIJEST – gospodarski subjekti s kojima Centar ne smije sklapati ugovore

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2017- Izmjena i dopuna 2017

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2015. GODINU

 


REGISTAR UGOVORA


REGISTAR UGOVORA-JAVNA NABAVA – Okvirni sporazumi

REGISTAR UGOVORA – JAVNA NABAVA br.2

Evidencija ugovora u 2018.g.

 


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA


Godišnje financijsko izvješće za 2017.godinu

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU-1dio

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU-2dio

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU