Javna nabava

NATJEČAJI


ODLUKA O ODABIRU

Odluka o odabiru – nabava svježeg mesa


ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda – nabava svježeg mesa

Datum objave: 11.11.2019.g.


POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA:

  1. Poziv za dostavu ponuda za nabavu svježeg mesa

Dokument sadrži:

  1. Poziv na dostavu ponuda
  2. Prilog 1 – Ponudbeni list
  3. Prilog 2 – Troškovnik

Datum objave: 30.10.2019.g.


PRAVILNICI


Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 2018.

 


PLAN NABAVE


Plan nabave roba i usluga za 2019. godinu

Plan nabave roba i usluga za 2018. godinu

OBAVIJEST – gospodarski subjekti s kojima Centar ne smije sklapati ugovore

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2017- Izmjena i dopuna 2017

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2016. GODINU

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA ZA 2015. GODINU

 


REGISTAR UGOVORA


REGISTAR UGOVORA-JAVNA NABAVA – Okvirni sporazumi

REGISTAR UGOVORA – JAVNA NABAVA br.2

Evidencija ugovora u 2018.g.

 


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA


Godišnje financijsko izvješće za 2018.

Godišnje financijsko izvješće za 2017.godinu

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU-1dio

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016. GODINU-2dio

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2015. GODINU

GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014. GODINU