Događanja - Odjel za izvaninstuticionalne usluge

Terapeutkinja senzorne integracije Viktorija Gracin, prof.def. na naprednom usavršavanju

U organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju, Klaićeva 16, Zagreb i Gesellschaft fur Sensorische Integration- Jean Ayres, Deutschland und international (GSID)e.V. održana je edukacija za stručnjake u razvojnoj rehabilitaciji pod nazivom SENZORNO INTEGRACIJSKA PEDAGOGIJA. Predavačica je bila Carola Wiesbauer, PT Vojta i NRT Bobath terapeut, SIAT instruktorica iz Minhena. Predavanja su održana 13. i 14. ožujka […]